Pizza Burrito

Tinga, nacho cheese, mozzarella, pepperoni, fajita beef, spicy rice, jalapeños, basil, sour cream.

£8.00